10.16.2014

Impepinable

«Predominan claramente el escaso interés y los conocimientos limitados en materia de política. La consecuencia, casi inevitable, es que los entrevistados, poco interesados y mal informados, no se creen capaces de ejercer ninguna influencia en una política que desconocen. Por otro lado, tienen muy poca confianza, con frecuencia justificadamente, en los parlamentarios y los partidos estén dispuestos a contar con sus opiniones y sus preferencias. Naturalmente, en esto podrían tener razón, aunque con toda probabilidad nunca se han esforzado en "presionar" a los parlamentarios. Con todo, viendo su más que limitada inclinación a participar en la vida política, ni siquiera a través de asociaciones del tipo que sea, sus probabilidades de influir en algo son ínfimas. La desconfianza en la política, en los partidos y en la institución parlamentaria confirman una fuerte sensación de ineficacia que seguirá manteniendo a los ciudadanos de Italia alejados de la política en un círculo vicioso que nunca se interrumpe.»
Este é o perfil do elector italiano debuxado por Gianfranco Pasquino no 2002, baseándose nos datos do estudo ITANES sobre as eleccións do 2001. Perfil que semella exportable a España, se ben é certo que o éxito de Podemos debe representar algún de tipo de cambio na participación política da cidadanía, amais do enorme crecemento e extensión das redes sociais virtuais e a expansión do que se denomina ciberpolítica.

Para que se poida dar a democracia directa, a non delegación total e única nun feixe de representantes, debe existir unha esfera pública, e unha cidadanía informada dos asuntos da política. As opinións na literatura científica da comunicación política son contrarias en moitas ocasións, e uns falan dun cidadán-elector que non se informa de maneira activa pero que é quen de prestar atención (sáltalle a alarma) cando se fala sobre temas que lle interesan e poden ter algún tipo de repercusión na súa vida. Hai quen mantén a idea romántica (os que menos) de que existe realmente un grupo amplo de persoas que gozan da capacidade e a intención de saber dos problemas aos que se afronta na realidade na que vive. Tamén existen os pesimistas que demonizan os medios de comunicación e os culpan da degradación da política de partidos, e da desafección por parte dos cidadáns, debido ás neglixentes prácticas dunhas empresas xornalísticas que mesturan a información e o entretemento (o infotainment), converten as eleccións en carreiras de cabalos, e banalizan os issues máis relevantes para unha dixestión simple e rápida.

Independentemente de a quen lle fagamos caso, o que resulta impepinable é que estar informado, participar da polis e ser un cidadán comprometido co futuro da súa contorna, depende, en primeira instancia de cada un de nós.
246

No hay comentarios:

Publicar un comentarioRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...